//////

WYNIKI DZIAŁANIA

Jest on także twórcą (1664 r.) arytmometru wykonującego cztery podstawowe działania. Arytmometr skonstruowany przez Leibnitza był maszyną działającą równolegle. Wszystkie cyfry i liczby dodawane były równocześnie. Pomysł Leibnitza opierał się na osiągnięciach poprzedni­ków, tj. arytmometrze Pascala oraz koncepcji równoleg­łości ogłoszonej przez Morlanda. Leibnitz jest również autorem opublikowanej w 1879 r. koncepcji budowy binarnego kalkulatora. W tym miejscu należy wspomnieć o  pewnym odkryciu mającym wpływ na przedstawianie wyników działania. Chodzi tu o wynalazek Anglika H. Miila z 1714 r„ a mianowicie o skonstruowaniu pierwszej maszyny do pisania.

Comments are closed.