//////

PRODUKCJA SUMATORÓW

Pod koniec dziewiętnastego wieku były księ­gowy W.S. Burroughs skonstruował oraz uruchomił pro­dukcję sumatorów wyposażonych w aparat zapisujący wyniki cyfrowe. Druga połowa lat pięćdziesiątych osie­mnastego wieku przyniosła dalszy rozwój urządzeń do pisania. I tak w 1867 r. w Stanach Zjednoczonych wpro­wadzono seryjną produkcję maszyn do pisania skons­truowanych przez K. Sholesa i K. Gliddena, a od 1877 r. produkcję tego typu maszyn podjęła znana w latach późniejszych firma Remington, która w końcowych latach XVIII w. sprzedała blisko 100000 egezemplarzy tych maszyn. 1896 r. przyniósł zorganizowanie pierwszego na świe- cie przedsiębiorstwa przemysłowego o charakterze infor­matycznym.

Comments are closed.