//////

PIERWSZA POLSKA MASZYNA

Konstruktorem pierwszej polskiej maszyny liczącej był mieszkaniec Hrubieszowa, A. Stern, który w 181 2 r. opra­cował arytmometr wykonujący cztery podstawowe działa­nia arytmetyczne. Jest on również konstruktorem maszyny (1817 r.), która pozwoliła na mechanizację procesu obli­czania pierwiastków. Rozwiązania Sterna, jakkolwiek inte­resujące, nie doczekały się szerokiego upowszechnienia. Wynikało to z’ niskiego poziomu’ mechaniki w kraju, dużego kosztu produkcji, a zwłaszcza małego zaintereso­wania tego typu maszynami. Pierwszym człowiekiem, który zorganizował produkcję maszyn na szerszą skalę był Francuz, K.T. de Colmar.

Comments are closed.