//////

Istota informatyki

Gadżety reklamowe dla firm – wady

W dzisiejszych nowoczesnych czasach jest po prostu multum środków służących do nadania rozgłosu swojej własnej firmie. Nie mówimy nawet o tradycyjnych środkach reklamy, których cena często przewyższa możliwości finansowe średnich i małych przedsiębiorców. Chodzi tu bardziej o alternatywne środki promocji. Należą do nich na przykład gadżety reklamowe dla firm, reklama internetowa oraz wiele, wiele innych.

Ze wszystkich sposobów na alternatywną reklamę gadżety reklamowe dla firm wydają się jednak najciekawszą propozycją. Niemniej jednak, taki sposób podejścia do problemu nie posiada samych zalet. Co przemawia przeciw gadżetom reklamowym?

Przede wszystkim to, że przez potencjalnego klienta gadżety reklamowe dla firm bardzo często traktowane są jako nieszkodliwe zabawki albo niepotrzebne śmieci. Kalendarze reklamowe daje się do zabawy dzieciom lub pali w piecu. Długopisy często szybko przestają działać i walają się po kątach domu. Wizytówki z kolei, zajmują często wolne przestrzenie portfela czyniąc go grubszym i cięższym.

Zanim więc zdecydujesz się na gadżety reklamowe dla firm jako na sposób na promocję, zastanów się dwa razy!

Lepsza lojalność klienta wobec marki – agencja social media Warszawa

Jednym z głównych celów prawie wszystkich firmy jest rozwijanie lojalnej bazy klientów. Biorąc pod uwagę, że zadowolenie klientów i lojalność wobec marki idą zazwyczaj w parze, ważne jest, aby regularnie angażować się w kontakt z klientami i nawiązywać z nimi więź. Agencja social media Warszawa stwarza lepszą lojalność klienta wobec marki. Media społecznościowe nie ograniczają się tylko do prezentacji kampanii promocyjnych i produktów marki. Klienci postrzegają te platformy jako kanał usługowy, dzięki któremu mogą komunikować się bezpośrednio z firmą. Obecni klienci są najbardziej lojalni w stosunku do marek. Osoby urodzone pomiędzy początkiem lat 80 i początkiem 2000, czyli pokolenie millenialsów, wkrótce całkowicie pochłonie rynek. Badania pokazują, że ten segment klientów jest bardziej lojalny wobec marek, które bezpośrednio angażują się w mediach społecznościowych. Technologia jest wymagana podczas komunikacji z markami, firmy muszą wdrożyć marketing w mediach społecznościowych, by stać się widocznym.

KILKA SŁÓW

Kilka słów poświęćmy przemysłowi komputerowemu w ZSRR i Polsce. W Związku Radzieckim, podobnie.jak w innych krajach, pierwsze maszyny liczące były maszynami analogowymi, np. w 1941 r. skonstruowano pierwszy radziecki analizator równań różniczkowych. Produkcję komputerów rozpoczął ZSRR > od wdrożenia w 1950 r. maszyny cyfrowej o nazwie MESM. Był to pierwszy kom­puter sterowany wewnętrznie. Miał pamięć o połowę więk­szą niż odpowiadający mu komputer amerykański ENIAC. Również pod względem liczby lamp był od niego lepiej rozwiązany {8000 – MESM, 18000 – ENIAC). Kolejnymi produktami przemysłu komputerowego w ZSRR były takie komputery jak: BESM-1, STRIEŁA, LEM-1, a także rodzina maszyn URAL. Pionierem w konstruowaniu radzieckich komputerów był Lebiediew.

DOBRA ORGANIZACJA

Widoczne więc jest, że nie wielkość, lecz prężność i dobra organizacja pracy oraz pomysłowość ludzi potrafi sprawić, że firma może być ceniona, a jej wyroby – chętnie kupowane.  Z przedstawionego omówienia producentów sprzętu komputerowego w Europie Zachodniej wynika supremacja firm amerykańskich, które kontrolują 80% europejskiego rynku komputerowego. Pozostałe wielkości rozkładają się na wiele setek firm produkujących sprzęt komputerowy. Wynika stąd wielkie uzależnienie zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania, a także technologii przetwarzania od modeli przyjętych w Stanach Zjedno­czonych.

DUŻA KONKURENCJA

Jednakże wo­bec dużej konkurencji na rynku firma ograniczyła swą produkcję do komputerów biurowych oraz monitorów. Z kolei w Szwecji w latach sześćdziesiątych modnym był komputer Wegematic. Większy rozgłos zdobyły jednak produkty firmy Facit, która specjalizuje się w produkcji urządzeń peryferyjnych do komputerów. Na zakończenie tego krótkiego przeglądu przemysłu komputerowego Europy Zachodniej zauważmy, że w tak małym kraju jak Dania istnieje bardzo mała w stosunku do innych firm zachodnich lub amerykańskich firma Regne- centrallen, która potrafiła skonstruować bardzo dobre komputery GIER przeznaczone do obliczeń numerycznych oraz sterowania procesami.

WŚRÓD FIRM KOMPUTEROWYCH

Spośród firm komputerowych w RFN najbardziej znana jest firma Siemens. Jest to firma wielobranżowa, która swą działalność rozpoczęła w 1958 r. Wyprodukowała ona między innymi komputer Siemens 3003, którego głównym przeznaczeniem były systemy rezerwacji miejsc lotni­czych, hotelowych, komunikacyjnych itp. Jeśli chodzi o przemysł komputerowy innych krajów Europy.Zachodniej, to w poszczególnych z nich produko­wane są różne komputery, które jednak nie podbiły ryn­ków. We Włoszech np. istnieje firma Olivetti, która skons­truowała w 1975 r. komputer GAMMA 100 o niezłych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.

POWSTANIE FIRMY

Firma powstała w 1917 r. i przechodziła różne koleje losu, ale zawsze starała się być w czołówce zarówno pod względem ilości, jak i jakości wyrobów. Dążenia swoje uwieńczyła sukcesem i można stwierdzić, że jest ona dzisiaj potentatem w tej dziedzinie. Firmę tę cechuje systematyczne i w szerokim zakresie wprowadza­nie nowych wyrobów na rynki światowe. Bardzo ważną formą działalności firmy jest stałe utrzymywania kontak­tów z wieloma aktualnymi oraz przyszłymi kontrahentami. Jak podaje w swej książce Targowski (Informatyka – modele systemów rozwoju), codziennie przedstawiciele firmy IBM przeprowadzają około 25000 rozmów z użyt­kownikami, co świadczy między innymi o zasięgu i rozma­chu kontaktów firmy.