//////

BUDOWA KOLEJNEJ MASZYNY

Należy więc wspomnieć o pracach T. Bulla, które z początkiem lat dwudziestych bie­żącego stulecia zmierzały do ulepszenia maszyn pracują­cych z kartami dziurkowanymi. W 1932 r. wznowiono prace nad konstrukcją maszyny sterowanej programem. Prace te, jak pamiętamy, rozpoczął Babbage, kontynuował je natomiast niemiecki wynalazca K. Zuse. Zbudował on Z*1, pierwszą maszynę cyfrową sterowaną programem. Do budowy kolejnej maszyny Z-2 Zuse użył jako elemen­tów przekaźników, natomiast w 1941 r. skonstruował maszynę Z-3, pierwszą na świecie maszynę cyfrową ste­rowaną programem.

Comments are closed.