//////

W DALSZYCH LATACH

Pierwsza od prawej oznacza pozycję jednostek, druga – dziesiątek, trzecia – setek, czwarta – tysięcy itd.W dalszych latach wprowadzono w nim nieznaczne modyfikacje i udoskonalenia, lecz idea pozostała w zasa­dzie nie zmieniona. Rozwój ten doprowadził do powstania liczydeł, które, jak oceniają fachowcy, datują się od około 2600 p.n.e. Chińczycy, o których mowa, nazywali liczydła suanpan, Japończycy natomiast znali również tego rodzaju przyrządy pod nazwą soroban. W następnych latach próbowano udoskonalić liczydła, jednakże napotykano wiele trudności związanych zwła­szcza z niepozycyjnym systemem liczb rzymskich.

Comments are closed.