//////

SKONSTRUOWANE URZĄDZENIE

Urządzenie to skonstruował misjonarz hisz­pański, Rajmund Lullus. Możemy więc mówić, że maszyna Lullusa stanowi pierwszy pomysł przekazywania maszynie czynności intelektualnych człowieka. Następne lata należy traktować jako okres, w którym nie wprowadzono żadnych rewelacyjnych osiągnięć w kons-. truowaniu maszyn liczących.Maszyny, za pomocą których można było wykonywać działania arytmetyczne,’powstały dopiero w pierwszej połowie XVII w. Ich powstanie zawdzięcza ludzkość rozwo­jowi żeglugi, handlu, rzemiosła i astronomii.

Comments are closed.