//////

ROZWÓJ NOWOCZESNYCH UKŁADÓW

Obecnie w NRD nad rozwojem nowoczesnych układów scalonych wielkiej skali integracji pracuje około trzy razy większy potencjał ludzki niż w Polsce, znacznie lepiej wyposażony w nowoczesną aparaturę pomiarowo-ba- dawczą.Bezpośrednia współpraca z innymi partnerami z RWPG, zwłaszcza z CSRS i Bułgarią, wskazuje, że w krajach tych środki finansowe przeznaczone w ostatnich 5-8 latach na rozwój mikroelektroniki są znacznie wyższe niż w Polsce.  To samo dotyczy zastosowań informatyki. Wielce wy­mowne są wskaźniki zastosowań informatyki: na przykład liczba komputerów przypadających na 1 min mieszkańców wynosiła w 1980 r. w CSRS – 81 sztuk, w WRL – 51, NRD47, Bułgarii – 28, w Polsce zaś tylko 24.

Comments are closed.