//////

PIERWSZA MASZYNA LICZĄCA

Pierwszą maszyną liczącą był wynaleziony w 1642 r. sumator logiczny. Wynalazku tego dokonał fizyk francuski, B. Pascal. Zbudowany on został na bazie kół zębatych. Zauważmy, że zasada dziesiątkowania zastosowana przez Pascala przetrwała do dnia dzisiejszego w wielu konstrukcjach.Kolejnym wynalazkiem, który należy rozważyć, było opracowanie Anglika S. Morlanda, który około 1666 r. zastąpił tabliczki Napiera systemem dysków umieszczo­nych na wspólnej osi. Duże znaczenie w rozwoju dziejowym tej problematyki należy przypisać niemieckiemu uczonemu, G.W. Leibnit- zowi. Leibnitz jest uznawany w matematyce za twórcę rachunku całkowego i różniczkowego (około 1675 r.).

Comments are closed.