//////

DROBNY FAKT

W opracowaniu chcemy się ograniczyć jedynie do podania rozwoju sprzętu liczącego, pomijając wszelkie rozważania na tematy teoretyczne. Niniejszy rozdział będzie poświęcony przypomnieniu, jak wyglądał rozwój myśli twórczej w dziedzinie konstrukcji przyrządów i maszyn ułatwiających liczenie. Na zakończenie tego krótkiego wstępu pragniemy zasygnalizować pewien drobny fakt. Otóż, jak podają pub­likacje na ten temat, w 1956 r. w Stanach Zjednoczonych {przodującym kraju w dziedzinie informatyki) istniało około 500 komputerów, w 1976 r. natomiast ich liczba sięga 350000 sztuk.

Comments are closed.